Relationer

Relationer betyder alt for os mennesker. De er afgørende for vores trivsel, og for om vi får et godt liv – fra det starter til det slutter. Vi ved det egentlig godt. Men vi har ikke taget konsekvensen af det politisk.


Flere og flere rammes af stress, angst og depression. Det er folkesygdomme, der understreger behovet for en nyt politisk fokus på relationer.

Vi skal sætte mennesker før systemer og relationer før regneark.

Daniel Toft Jakobsen

For det første har vi brug for en bedre familiepolitik med fokus på de nære relationer i familierne. I mange børnefamilier bliver der lagt mange timer på arbejdsmarkedet, mens børnene er små. Flere oplever, at det kan være svært at få skabt en god balance mellem familieliv og arbejdsliv.

 

Familiepolitik handler ikke alene om normeringer i daginstitutionerne. Vi skal også blive bedre til at tænke over, hvordan vi får velfungerende børnefamilier med tid og overskud til at dyrke relationen mellem forældre og børn.

 

For det andet skal vi gentænke rammerne for arbejdet i den offentlige sektor, så tiden bliver brugt på det, der betyder noget. Mange steder fylder nødvendig dokumentation for meget.

 

Offentligt ansatte skal bruge mere tid på relationsarbejde og mindre tid på papirarbejde. Det er nemlig i relationen mellem sygeplejerske og patient, lærer og elev, plejepersonale og den ældre at kernevelfærden udfolder sig. Hvis vi vil satse på velfærd, er det her vi skal sætte ind.

 

Læs også 'Nærheden tilbage', som er Socialdemokratiets udspil til stærke lokalsamfund og velfærd tættere på borgerne.

 

Læs også Socialdemokratiets udspil 'Tillid, faglighed og arbejdsglæde'- en selvstyre-reform for den offentlige sektor