10. februar 2019

Sundhedsvæsenet har brug for flere hænder - ikke nye strukturer

Lad det være sagt med det samme. I Socialdemokratiet tror vi ikke, at en nedlæggelse af den folkevalgte del af regionerne er løsningen på de udfordringer, sundhedsvæsenet står over for. Tværtimod.


For det første kan man spørge sig selv, hvorfor en ny struktur i sig skulle gøre alting bedre? Det endte f.eks. med at blive en dyr fornøjelse, da man i 2005 lavede en ny struktur for skatteopkrævningen i Danmark. Mig bekendt skal man da også lede langt efter de sygeplejersker og læger, der bare skriger på strukturændringer. Nej, de vil have mere personale og bedre tid til patienten.

 

Når beslutningerne ikke længere skal træffes af lokalt valgte politikere, kan hensynet til den lokale velfærd hurtigt forsvinde, fordi den ikke altid passer ind regnearkets logik. Jeg er også bange for, at det vil blive langt sværere at gennemskue, hvem der træffer beslutningerne. Så vidt jeg kan se vil der endda komme flere bureaukratiske lag med regeringens forslag (stat, regionale sundhedsforvaltninger uden folkevalgte, sundhedsfællesskaber og kommuner), end vi har i dag (stat, regioner og kommuner).

 

Endelig frygter jeg, at det specialiserede socialområde vil blive svækket, hvis det flyttes til kommunerne, fordi det er lettere at opretholde en høj grad af specialisering regionalt end kommunalt.

 

Hvis vi vil gøre sundhedsvæsenet en tjeneste, så lad og gribe ind der, hvor skoen trykker. I Socialdemokratiet vil vi investere i velfærd og sundhed, så de offentlige udgifter følger udviklingen i befolkningen. Kommer der flere patienter, kommer der flere penge. Alternativet er, at der år for år bliver mindre personale for hver patient, og sygeplejerskerne og lægerne bare skal løbe hurtigere og hurtigere for at behandle det stadigt voksende antal af patienter.

 

Sundhedsvæsenet har langt mere brug for flere hænder – end for nye strukturer.

 

Indlægget blev oprindeligt bragt på: https://pingvinnyt.dk/fokus-paa-regeringens-udspil-til-ny-sundhedsreform/