3. december 2018

Flere sygeplejersker skal give mere tid til nærvær

Et godt sundhedsvæsen handler naturligvis både om ventetider og antallet af operationer. Men det handler også om menneskelige relationer. Om at mennesker midt i en meget sårbar periode i deres liv møder dygtige læger og sygeplejersker, som har tid til at tale med dem og deres pårørende om behandlingsforløbet og lytte til deres bekymringer.


Desværre er netop den tid blevet en mangelvare mange steder på vores sygehuse, hvilket der er flere grunde til.

 

Presset på sundhedsvæsenet er steget meget de seneste år. Siden 2015 er der kommet over 50.000 flere patienter. En udvikling, der kun ser ud til at fortsætte, i takt med at vi bliver ældre. Desværre er sundhedspersonalet slet ikke vokset i samme tempo. Faktisk er antallet af sygeplejersker faldet en lille smule. Det betyder, at sygeplejerskerne skal løbe rigtig stærkt for at nå rundt til alle patienterne.

 

En anden grund er, at de ansatte i sundhedsvæsenet skal leve op til en masse dokumentationskrav, som ikke altid er lige hensigtsmæssige. Kravene kan måske give mening hver for sig, men ofte ender summen af krav med at stjæle tiden fra den direkte kontakt mellem patient og personale. Konsekvensen er, at relationerne kan drukne i papirarbejde.

 

 

For nogle år siden svarede hver anden hospitalsansatte sygeplejerske i en undersøgelse, at de har så travlt i hverdagen, at det går ud over patienternes sikkerhed. Det kan hverken ansatte eller patienter være tjent med.

 

Derfor har vi i Socialdemokratiet foreslået, at der skal ansættes 1.000 ekstra sygeplejersker i vores sundhedsvæsen. Det kan man ikke gøre fra den ene dag til den anden, men vi tror på, at det kan lykkes ved blandt andet at uddanne flere nye sygeplejersker og forbedre arbejdsvilkårene i faget. Vi har også sagt, at det skal være slut med unødvendige dokumentationskrav. Mere tillid til de ansatte skal frigøre mere tid til kontakten med patienterne.

 

Endelig er det vores mål, at alle, der er indlagt i længerevarende forløb, senest fra år 2020 får deres egen, patientansvarlige læge eller sygeplejerske. Den menneskelige relation til patienten risikerer nemlig at forsvinde, hvis man møder et nyt ansigt hver dag og ikke ved, hvem man skal tale med, hvis man har spørgsmål.

Det er naturligvis ikke gratis at styrke relationerne i sundhedsvæsenet. Men vi er parate til at prioritere det, fordi vi tror, det er vigtigt. Så lad os give tid til relationerne i sundhedsvæsenet. For patienternes tryghed og de ansattes arbejdsglæde.

                                                             

Indlægget blev oprindeligt bragt på https://stiften.dk/laeserbrev/Laeserbrev-Flere-sygeplejersker-skal-give-mere-tid-til-naervaer/artikel/546829