Folketingskandidat i østjylland

Nyheder:

09/01 - 2016

Bragt i kristeligt dagblad d. 9/1 2016, sammen med Rasmus Prehn (S), MF

Det er 75 år siden, Hal Koch for alvor blev en kendt figur i Danmark med sine forelæsninger om Grundtvig på Københavns Universitet – i efteråret 1940. Den nok mest kendte bog fra Hal Kochs hånd, ”Hvad er demokrati?”, udkom fem år senere kort efter Danmarks befrielse.

Hal Koch er stadig relevant, når man som os er optagede af et socialt og demokratisk samfund og i fastholdelsen af et stærkt og progressivt socialdemokratisk parti. Ikke bare i forhold til ”det sociale” men også i forhold til ”det demokratiske”. Ikke bare i forhold til det ”fordelingspolitiske” men også i forhold til det ”værdipolitiske”. Ikke bare i forhold til ”lighed” men også i forhold til ”frihed”.

27/11 - 2015

På torsdag skal vi afgøre, om vi vil omdanne det danske retsforbehold til en tilvalgsordning. Et ja vil give vores politi, erhvervsliv og fagbevægelse bedre arbejdsbetingelser.

Allermest afgørende er det, at Danmark forbliver en del af det europæiske politisamarbejde Europol. Organiserede kriminelle arbejder desværre på tværs af grænserne, og derfor skal vores politi gøre det samme. Et nej vil skabe stor usikkerhed om dansk politis muligheder i Europol. Nej-sigerne argumenterer med, at vi så bare kan få en tilvalgsordning. Men dels vil det være op til de andre lande – og ikke os selv – om og hvor hurtigt vi kan få sådan en aftale. Og dels vil vi med en sådan aftale ikke være fuldt og helt med i samarbejdet, som vi er i dag. Det vil svække vores indflydelse på udviklingen af Europol og formentlig besværliggøre politiets adgang til f.eks. at søge i Europols databaser.

Side 1 af 30  > >>